top of page

Neuroróżnorodność, ADHD i spektrum autyzmu

Termin neuroróżnorodność odnosi się do zjawiska różnorodności w sposobach działania, funkcjach, strukturach i połączeniach neuronalnych w ludzkich umysłach.  Istota neuroróżnorodności opiera się na założeniu, że każdy mózg jest unikalny, a różnice między naszymi mózgami mogą przyczyniać się do indywidualnych różnic w naszych preferencjach, zdolnościach czy naszym zachowaniu. Gdy mowa o miejscu pracy  - termin ten dotyczy w szczególności ADHD oraz spektrum autyzmu.

Neuroróżnorodność stanowi niezwykle cenny zasób dla organizacji, mogąc przyczynić się do innowacyjności, kreatywności i efektywności zespołów. Różnice w sposobach działania umysłów pracowników mogą przynieść liczne korzyści zarówno dla samych pracowników, jak i dla organizacji jako całości.

Dążenie do zrozumienia neuroróżnorodności przyczynia się nie tylko do lepszego zrozumienia indywidualnych umiejętności i potencjału pracowników, ale także do poprawy efektywności i innowacyjności całej organizacji. Tworzenia inkluzywnych miejsc pracy, które potrafią czerpać  z neuroróżnorodności, może przyczynić się do budowania bardziej dynamicznych i konkurencyjnych organizacji. 

biuro|urząd

Korzyści z zatrudniania osób neuroróżnorodnych:

Neuroróżnorodność jako specyficzne umiejętności

Wiele osób z ADHD lub w spektrum autyzmu posiada nietypowe zdolności, które mogą być szczególnie wartościowe dla organizacji. Osoby w spektrum często potrafią doskonale analizować dane, dostrzegać powtarzające się w nich wzory, operować nimi w szczególny sposób. Z kolei osoby z ADHD są niezwykle kreatywne, daleko wykraczając poza jekiekolwiek horyzonty.

Neuroróżnorodność jako siła napędowa innowacj

Wprowadzenie różnorodności perspektyw i doświadczeń do środowiska pracy może być kluczowe dla generowania nowych pomysłów i innowacji. Neuroróżnorodność dostarcza różnorodnych sposobów myślenia, podejść do problemów i rozwiązywania zadań. Pracownicy o różnych typach mózgu mogą spostrzegać świat na różne sposoby, co prowadzi do kreatywności i odkrywania nowych rozwiązań.

Neuroróżnorodności dla efektywności zespołów

Badania wykazały, że zróżnicowanie umiejętności i stylów poznawczych w zespole może prowadzić do lepszych wyników. Wykorzystanie neuroróżnorodności w projektach grupowych może umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału każdego członka zespołu, poprzez przypisanie zadań odpowiednim umiejętnościom i preferencjom poznawczym.

Co oferujemy

Psychoterapia

Coaching ADHD/spektrum autyzmu

Coaching ADHD/spektrum autyzmu pomaga pracownikom z taką diagnozą w lepszym poznaniu siebie, swoich ograniczeń i możliwości. Wspiera pracowników w lepszym pokonywaniu codziennych trudności oraz budowaniu własnego potencjału.

Wirtualne spotkanie zespołu

Webinary

Prowadzimy webinary pozwalające zrozumieć specyfikę neuroróżnorodności, zarówno dla osób atypowych jak i ich współpracowników. Ten rodzaj działań edukacyjnych pomaga pracownikom zrozumieć mechanizmy działania oraz poznać sposoby na proste usprawnienia w organizacji pracy czy komunikacji.

spotkanie

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla managerów pozwalające poznać specyfikę oraz  pomocne sposoby zarządzania osobami neuroróżnorodnymi.

Prowadzimy również warsztaty dla pracowników dotyczące komunikacji i budowania wzajemnych relacji.

Kto prowadzi

Kopia_zdjecie_Olga_edited.jpg

Olga

Mac

psychoterapeuta

Default-1.webp

Gabriela

Gamrowska

psycholog diagnosta

1666545260559_edited.jpg

Karolina Walczyńska

coach

b9e530_4c386efe7b7e4a34b0b2a3b3851cfc73~

Agata

Mazur

terapeuta

bottom of page