top of page

Dzień kobiet

Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 roku w Kopenhadze, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie płci, w tym o przyznanie kobietom praw wyborczych. W 1975 r. Dzień Kobiet dzięki decyzji ONZ stał się świętem międzynarodowym:

"Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne."

Obecnie Dzień kobiet to okazja, aby docenić kobiety, ich zaangażowanie i wkład w najróżniejsze ważne dla nas sprawy. W miejscu pracy również możemy takie zasługi doceniać. Dodatkowo, to dobra okazja, aby lepiej zrozumieć siebie nawzajem, porozmawiać o różnicach i wspólnie zastanowić się w jaki sposób możemy skorzystać z tego co nas właśnie różni.
Różnice między kobietami i mężczyznami są badane od wielu lat. Naukowcy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie o źródło naszych różnic oraz na tej podstawie przewidywać odmienne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn. Część badaczy skupia się na różnicach biologicznych, w tym różnicach w budowie mózgu czy działaniu hormonów, cześć badań dotyczy wpływu wychowania i kultury na nasze różne zachowania. Niezależnie od tego skąd takie różnice się wywodzą, naukowcom udało się ustalić kilka obszarów, w których się różnimy: są to emocjonalność, komunikacja,


  • Mózg: Mózgi mężczyzn są 11% większe niż kobiet, nie ma to wpływu na poziom inteligencji

  • Komunikacja: Umiejętności werbalne, czytania ze zrozumieniem i pisania u kobiet średnio przewyższają umiejętności mężczyzn. W komunikacji kobiety mogą wykazywać większą skłonność do współpracy i budowania relacji, podczas gdy mężczyźni mogą być bardziej skłonni do konkurencji i wykazywać większą asertywność w komunikacji.

  • Emocje: Kobiety często wykazują większą skłonność do wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny niż mężczyźni. Mogą być bardziej otwarte na rozmowy o swoich uczuciach i wyrażanie ich poprzez gesty, mimikę twarzy i ton głosu. Badania sugerują, że kobiety mogą mieć tendencję do wykazywania większej empatii niż mężczyźni. Mają często większą zdolność do rozumienia emocji innych osób i przeżywania ich razem z nimi.

  • Relacje: Kobiety za to mogą wykazywać większą skłonność do nawiązywania relacji interpersonalnych i budowania silnych więzi z innymi co może sprzyjać np. efektywnej komunikacji. Mężczyźni skupiają się na rozwiązywaniu problemów i przekazywaniu informacji, podczas gdy kobiety bardziej zwracają uwagę na budowanie relacji i wspieranie innych emocjonalnie.

  • Radzenie sobie ze stresem: Kobiety często preferują rozmowę o problemach i dzielenie się emocjami, aby radzić sobie ze stresem, podczas gdy mężczyźni mogą wykazywać większą tendencję do koncentrowaniu się na samym rozwiązywaniu problemu.

  • Przywództwo: Kobiety często wykazują przywództwo oparte na empatii, współpracy i budowaniu zespołu, podczas gdy mężczyźni mogą preferować bardziej autokratyczne lub transakcyjne podejście do zarządzania.

  • Balans między pracą a życiem prywatnym: Kobiety często borykają się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z równoważeniem życia zawodowego i osobistego, szczególnie w związku z rolą opiekunki domowej i matki.


Niezależnie od tego w jaki sposób się różnimy - warto rozmawiać o tych różnicach, starać się zrozumieć odmienne punkty widzenia, odmienne reakcje czy sposoby funkcjonowania. Różnorodność sprawia, że nasze działania, sposoby rozwiązywania problemów czy kontakty z ludźmi zyskują inną, dodatkową perspektywę, którą możemy wykorzystać. Niezależnie od tego czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną czy identyfikuje się jako osoba niebinarna - różnorodność jest zasobem, szczególnie w miejscu pracy, a nie problemem.Comments


bottom of page