top of page

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

Neuroróżnorodność to określenie odwołujące się do różnoroności neurologicznej, czyli tego w jaki sposób działa nasz mózg. Co to oznacza?

Mózg każdej osoby działa w określony sposób. Dotyczy to procesów pamięci, procesów przetwarzania i łączenia informacji, przetwarzania bodźców, odczytywania gestów, używania języka, odczuwania emocji itd. Z reguły można określić typowe sposoby działania naszego mózgu. Psychologia od dziesięcioleci zajmuje się badaniem takich właśnie sposobów, schematów i trybów działania. Odchylenia od normy określa zaburzeniami i i szuka sposobów aby przywrócić te odchylenia do normy. Przykładem takich zaburzeń mogą być między innymi spektrum autyzmu oraz ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Neuroróżnorodność zakłada, że inny rodzaj funkcjonowania naszego mózgu nie musi oznaczać patologii czy wiązać się z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ta różnorodność w procesach myślenia, odczuwania emocji, wchodzenia w sytuacje społeczne czy przetwarzania bodźców płynących ze środowiska jest po prostu innym, atypowym sposobem działania umysłu i nie ma potrzeby korygowania go czy leczenia.


Neuroróżnorodność w miejscu pracy - problem czy szansa?


Neuroróżnorodność w wielu zawodach czy branżach staje się ciekawa. Osoby w spektrum autyzmu często posiadają unikalne umiejętności, a sposób w jaki pracuje ich umysł niesie wyjątkowe korzyści. Często tacy pracownicy potrafią lepiej niż inni radzić sobie w określonych sytuacjach. Osoby neuroatypowe często:


  • mogą skupiać się całkowicie na jednej czynności

  • mają wysoką tolerancję na powtórzenia

  • dbają o szczegóły

  • mają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

  • potrafią wychwytywać i rozpoznawać wzorce i schematy

  • nie włączają emocji do procesu decyzyjnego


Pracodawcy ale i współpracownicy coraz częściej potrafią dostrzegać korzyści płynące z zatrudniania osób neuroatypowych. Unikalne zdolności mogą być spożytkowane z korzyścią dla zespołu i całej organizacji. Oczywiście istnieją również wyzwania, o których należy pamiętać. Dobra organizacja, respektująca potrzeby różnych osób, zarówno neurotypowych jak i tych atypowych, edukacja wszystkich pracowników oraz zrozumienie i postawa otwartości pozwolą widzieć odmienne działanie umysłu jako szansę, a nie kłopot.Comments


bottom of page