top of page
Nastoletnie Studenci podniesienie rąk

Wsparcie dla rad pedagogicznych

Odpowiadając na pojawiające się potrzeby placówek szkolnych
i uniwersyteckich
,  Mental Health at Work oferuje działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne osób związanych z oświatą, w tak ciężkich dla wszystkich czasach. 

Mając na uwadze potrzeby oraz specyfikę Państwa roli, proponujemy działania związane z:
 

  • radzeniem sobie z codziennym i długotrwałym stresem w pracy

  • wpływaniem na swoje emocje i samopoczucie jako prewencję depresji

  • wzmacnianiem odporności psychicznej

  • rozwijaniem work life balance, zwłaszcza w nauczaniu w trybie zdalnym

  • przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu

  • budowaniem dobrych relacji ze współpracownikami, kolegami
    i koleżankami z pracy

 

Prowadząc działania, mające na celu wsparcie psychologiczne grona pedagogicznego, jesteśmy skoncentrowani na realizacji zgłaszanych przez Państwa potrzeb. 

Nasze wsparcie opiera się będzie przede wszystkim na:

Warsztatach, pomagających w obniżeniu stresu, przeciwdziałających  wypaleniu zawodowemu jak, rozwijaniu komunikacji między współpracownikami oraz w relacji pracodawca - podwładny.

Webinariach, których elastyczność tematów pozwala  poruszać zagadnienia wybrane przez Państwa a formuła online - wziąć udział każdemu.

Indywidualnych sesjach psychologicznych, które są całkowicie anonimowe i to pracownicy decydują o terminie swojej sesji - tak, aby były one w czasie najbardziej dla nich dogodnym.

bottom of page