top of page
Technologia informacyjna
Co-workers in Modern Office

Dla pracownika

 • Indywidualne sesje z psychologiem

 • Wsparcie dobrostanu osobistego, kondycji mentalnej oraz zdrowia psychicznego

 • Pomoc w rozwoju zawodowym i osiąganiu celów dzięki wsparciu psychologicznemu i dedykowanym szkoleniom

 • Narzędzia ułatwiające radzenie sobie ze stresem i nadmiarem obowiązków

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu 

Wsparcie dla IT

​Oferujemy specjalne działania skierowane do pracowników szeroko rozumianego

IT oraz pracowników działów HR ale również wsparcie holistyczne całej organizacji. 

Mając na uwadze specyfikę tej pracy proponujemy działania związane z:

 • budowaniem świadomości roli zdrowia psychicznego w zachowaniu efektywności

 • tematyką work life balance - szczególnie w pracy w trybie zdalnym

 • radzeniem sobie ze stresem i presją czasu w projektach

 • motywacją i komunikacją w zespołach zdalnych

 • budowaniem dobrych relacji ze współpracownikami w trybie pracy zdalnej

 • usprawnianiem komunikacji w zespołach hybrydowych

 • syndromem oszusta (ang. impostor syndrome)

 • obniżeniem nastroju i depresją

 • przybliżeniem specyfiki spektrum autyzmu i zespołu Aspergera w branży IT

W naszej metodyce czerpiemy z Solution Focus Approach (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu), które obecnie staje się coraz bardziej popularne nie tylko w  

Scrum i Agile czy metodyce Lean,  ale również jako nowatorskie podejście do zarządzania w ogóle.

 

Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb 

 

 

Prezentacja w biurze

Dla organizacji

 • Specjalistyczne wsparcie naszych ekspertów dedykowane pracownikom

 • Narzędzia oraz pomoc dla menadżerów
  i team leaderów w celu lepszego osiągania zamierzonych celów 

 • Warsztaty i webinary dopasowane
  do potrzeb zarówno zespołów jak i ich liderów

 • Dostarczenie nowych danych i narzędzi dla działu HR pozwalające na wsparcie kultury organizacji i dobrostanu pracowników

bottom of page