top of page

Pierwsza pomoc psychologiczna
w kryzysie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób rozpoznawać i reagować
na pierwsze symptomy kryzysu psychicznego czy nagłego pogorszenia dobrostanu psychicznego.

W programie

  • Rozpoznawanie symptomów pogorszenia się zdrowia psychicznego pracownika  
    (w tym w trybie pracy zdalnej)

  • Najczęstsze przyczyny kryzysu: wypalenie zawodowe i stres, depresja, lęk, uzależnienia.

  • Założenia interwencji kryzysowej

  • Prowadzenie rozmów z pracownikami na temat j zdrowia psychicznego

  • Posługiwanie się schematem ALGEE

  • Kierowanie do specjalisty: zasady zgodne z prawami pracownika

  • Działania organizacyjne zgodne z firmową polityką dbania o zdrowie psychiczne

Organizacja

- szkolenie prowadzimy w formie online  oraz stacjonarnej (do 13 osób)

- czas trwania to 6 godzin

-  w formie otwartej oraz zamkniętej

-  dostępne również w języku angielskim

- po szkoleniu uczestnicy otrzymują praktyczne materiały 

- po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz prześlemy szczegółową ofertę wraz z programem szkolenia.

Hand Embrace
bottom of page