top of page

Pierwsza pomoc psychologiczna

Szkolenie z pierwszej pomocy psychologicznej przeznaczone jest dla liderów, managerów, pracowników działów HR oraz wszystkich, którzy w swojej pracy mają kontakt z innymi ludźmi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób rozpoznawać i reagować na pierwsze symptomy kryzysu psychicznego czy nagłego  pogorszenia dobrostanu psychicznego.

W programie

  • Modele dobrostanu, zdrowia psychicznego i kryzysu

  • Rozpoznawanie symptomów pogorszenia się zdrowia psychicznego pracownika

  • Najczęstsze przyczyny kryzysu: wypalenie zawodowe i stres, depresja, lęk, uzależnienia

  • Prowadzenie rozmów z pracownikami na temat zdrowia psychicznego - cele i ograniczenia

  • Międzynarodowe standardy psychologicznej pierwszej pomocy

  • Nawiązywanie kontaktu i rozpoczynanie rozmowy

  • Posługiwanie się schematem ALGEE - ćwiczenia

  • Rozmowy z zespołem na tematy związane z kryzysem psychicznym

  • Kierowanie do specjalisty: Polski system wsparcia

  • Możliwe działania organizacyjne zgodne z firmową polityką dbania o zdrowie psychiczne

Organizacja

- szkolenie prowadzimy w formie online  oraz stacjonarnej (do 15 osób)

- czas trwania to 1 dzień lub 2 dni  (6 lub 12 godzin)

-  w formie otwartej oraz zamkniętej

-  dostępne również w języku angielskim

- po szkoleniu uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe 

- po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat oraz możliwość posługiwania się logo

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz prześlemy szczegółową ofertę wraz z programem szkolenia.

Najbliższe szkolenia otwarte:

obecnie pracujemy nad harmonogramem szkoleń

Psycholog nastolatków
bottom of page