top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA​

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Olga Mac, ul. Opolczyka 21 m.6, 92-417 Łódź.

 2. Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. 

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

  • prowadzenie działań marketingowych i handlowych w przypadku gdy jesteś upoważniony do podpisywania umowy o współpracy

  • prowadzenie działań związanych z umówieniem wizyty

  • prowadzenie działań związanych z poradnictwem psychologicznym 

  • prowadzenie działań związanych z prowadzeniem psychoterapii 

  • obsługa księgowa

 4. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 5. Dane osobowe związane z obsługą księgową są przekazywane firmie Jrk. Biuro Rachunkowe. Jacek Kaczor z siedzibą w Łodzi 92-446 Łódź , Wacława Wojewódzkiego 16 lok. 14, która prowadzi obsługę finansowo-księgową.

 6. Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych są Valentyna Anisenko (psycholog) oraz Lena Judoic (psycholog) - dane niezbędne w zakresie umawiania i prowadzenia terapii.

 7. Informuję, że Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub zostanie cofnięta zgoda. 

 8. Informuję, że przysługuje Ci: 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

  • prawo do usunięcia danych. 

  • jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do tego, aby przetwarzać Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte. 

  • jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

  • w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 9. Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. 

 

Korzystając z usług psychologicznych wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Olgę Mac lub osobę upoważnioną, w tym danych szczególnie wrażliwych obejmujących:
• pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
• przekonania religijne lub światopoglądowe,
• przynależność do związków zawodowych,
• dane genetyczne,
• dane biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej,
• dane dotyczące zdrowia,
• dane dotyczące seksualności i orientacji seksualnej osoby,
• dane dotyczące korzystania z placówek medycznych. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdym momencie wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REGULAMIN 

1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby zgłaszające się z własnej woli i inicjatywy. 

2. Warunkiem odbywania spotkań jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności.

3. Spotkania, zarówno pierwsze jak i kolejne, odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, telefonicznie lub poprzez email.

4. Usługi opłacane są przez pracodawcę i/lub indywidualnie (wymagane odpowiednie ustalenie).

5. Klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu wizyty najszybciej jak jak jest to możliwe, najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny przez pracodawcę.

6. Spotkanie trwa 55 minut. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, spotkanie nie będzie przedłużone.

7. Psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych od klienta oraz faktu korzystania przez klienta
z usług psychologicznych wobec osób trzecich. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia, zdrowia klienta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. 

bottom of page