top of page

Wśród pracujących zawodowo Polaków 65 proc. wskazuje symptomy wypalenia zawodowego.
* Badanie przeprowadzono przez UCE Researach i Syno Poland dla platformy ePsycholodzy.pl

 

Zastanawiasz się czy dotyczy Cię problem wypalenia zawodowego? Poniżej możesz znaleźć opis objawów i najczęściej odczuwanych symptomów.

Wykonaj krótki test, który pozwoli Ci zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy.

* aby zdiagnozować syndrom wypalenia zawodowego udaj się do specjalisty

Wypalenie zawodowe

Z ang. burnout, to słowo, które powstało w latach 70 XX w. w USA.  W swoich badaniach Herbert  Freudenberg i Christina Maslach opisali objawy związane z fizycznym, emocjonalnym i psychicznym wyczerpaniem. Objawy te to:

 • ciągłe zmęczenie

 • kłopoty ze snem

 • bóle i sztywność mięśni

 • zaburzenia apetytu

 • brak energii

 • negatywne nastawienie do pracy

 • brak wiary we własne umiejętności

 • poczucie porażki i braku osiągnięć

 • kłopoty z koncentracją

 • rozchwianie emocjonalne

 • poczucie lęku i niepewności

 • płaczliwość

Dalsze obserwacje Herberta Freudenberger i Gail North pokazały, że wypalenie zawodowe nie pojawia się nagle. Można zauważyć pewne następujące po sobie fazy, charakterystyczne dla takiego procesu: 

 • Przymus udowodnienia, że jest się w stanie ze wszystkim uporać, ambicja i  zaangażowanie aby spełniać wysokie oczekiwania.

 • Zaniedbanie własnych potrzeb, odpoczynek i regeneracja przestają być istotne.

 • Wyparcie konfliktu, poprzez zaprzeczanie i obwinianie innych lub sytuacji.

 • Zmiana wartości, to co wcześniej było ważne jest teraz bez znaczenia, miarą  wartości jest praca.

 • Zaprzeczenie problemom  poprzez cynizm i agresję, brak tolerancji, atakowanie innych

 • Wycofanie z kontaktów społecznych, samotność, szukanie pocieszenia w używkach

 • Zmiany zachowania widoczne dla innych

 • Depersonalizacja, poczucie oderwania od własnej osoby

 • Wewnętrzna pustka, oczywiście wypełniana przez dalszą pracę

 • Depresja, poczucie obojętność, wyczerpanie, brak perspektyw na przyszłość.

 • Całkowitego wyczerpanie psychiczne, emocjonalne i fizyczne

Obecnie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-11 wypalenie zawodowe to syndrom  wynikający z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany.

Charakteryzuje się trzema wymiarami:

 • uczucie wyczerpania

 • zwiększony dystans psychiczny od pracy lub poczucie negatywizmu lub cynizmu

 • zmniejszona skuteczność zawodowa.

Wypalenie zawodowe jest w tej klasyfikacji syndromem mogącym wpływać na zdrowie pracownika, jednak nie jest traktowane jako jednostką chorobowa.

Wykonaj nasz quiz

Badanie wypalenia zawodowego

Oferujemy badanie poziomu wypalenia zawodowego wśród pracowników w oparciu o rzetelne testy psychologiczne.

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Budujemy programy zapobiegania wypaleniu zawodowemu zgodnie z potrzebami organizacji

Narzędzia dla pracowników i przełożonych

Wdrażamy narzędzia pozwalające pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem i aktywnie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Radzenie sobie ze stresem

Narzędzia i techniki pozwalające na redukowanie stresu

Relacje

Relacje z bliskimi, jakość i ilość wspólnie spędzanego czasu.

Atmosfera w pracy

Dobre relacje i atmosfera pracy. Wsparcie i pomoc o które można poprosić

Jasne cele

Jasne cele, plany i priorytety. Możliwość dostrzegania swoich sukcesów i kompetencji.

Odpoczynek

Umiejętność i możliwość regularnego odpoczywania, aby organizm się regenerował

Równowaga

Możliwość budowania życia poza pracą, realizowanie pasji, wartości i ról spolecznych.

bottom of page