top of page

ADHD w pracy

ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Jest zaburzeniem neurorozwojowym, które może utrudniać funkcjonowanie w wielu obszarach życia, między innymi w pracy. Z ADHD człowiek zmaga się całe życie, ponieważ wbrew temu co uważa wiele osób nie jest to problem jedynie wieku dziecięcego. Według National Camorbidity Survey Replication około 4.4% dorosłuch w USA ma zdiagnozowane ADHD. Objawy ADHD w wieku dorosłym różnią się od objawów z dzieciństwa i mogą negatywnie wpływać na zdolność dorosłego do osiągnięcia sukcesu w miejscu pracy. Dorośli, którzy nie zostali zdiagnozowani mogą czuć, że coś jest z nimi nie tak. Są często opisywani jako leniwi, mało zmotywowani czy zawodni.Jak przekłada się to na pracę?


· Trudności z dotrzymywaniem terminów – osoby z ADHD zwykle mają gorsze poczucie upływu czasu, tendencję zapominania o przeszłych zdarzeniach i problemy z organizacją pracy. Dodatkowo może być tak, że osobę całkowicie pochłonie jeden temat i kompletnie zapomni o pozostałych zadaniach.


· Problemy z usiedzeniem w miejscu przez dłuższy czas – wynika to z nadmiernej ruchliwości lub niepokoju psychoruchowego. Wiercenie się, stukanie palcami czy bujanie się na krześle to sposoby na dostymulowanie się oraz zmniejszenie niepokoju. W niektórych zawodach może stanowić to poważną przeszkodę.