top of page
psycholog

Olga Mac

psycholog, psychoterapeuta

Olga jest z wykształcenia psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. i od tego czasu nieustannie szkoli się w obszarze pomagania i pracy z ludźmi. Jest również certyfikowanym psychoterapeutą (nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, 4 letnie studium).

 

Posiada bogate doświadczenie jako trener umiejętności miękkich, które zdobywała pracując przez wiele lat dla różnych organizacji, zarówno tych małych jak i tych wielkich. Prowadzi warsztaty, webinary oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, pierwszej pomocy psychologicznej, work-life balance, wypalenia zawodowego, budowania odporności psychicznej, neuroróżnorodności oraz szeroko pojętego wellbeing. Pracuje z zespołami prowadząc procesy coachingu grupowego (ukończyła Erickson Collage we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

Pracuje również jako psychoterapeutka, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii skoncentrowanej na Rozwiązanu, Brief Solution Focus Therapy Association oraz European Brief Therapy Association.

1666545260559_edited.jpg

Karolina Lewandowska

logoterapeuta, coach

Karolina jest logoterapeutą (terapia skoncentrowana na sensie życia i wartościach) coachem i facylitatorem. Jej szerokie kompetencje potwierdzają certyfikaty Executive coach ICF PCC, Coach kryzysowy, Coach systemowy, Trener metody Points of You ®, Facylitator CoachWise ™, Agile coach i Scrum Master. 

Prowadzi sesje coachingu indywidualnego, grupowego i zespołowego.

Pracuje w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Coachingiem zajmuje się od 2013 roku. Specjalizuje się m.in. w tematyce związanej z:

- wypaleniem zawodowym 

- rozwojem autentycznego przywództwa

- nowej roli zawodowej / zmiany zawodowej

- transformacji zawodowej i życiowej

Jest autorką licznych warsztatów coachingowych, m.in. z zakresu zarządzania emocjami, wypalenia zawodowego, pracy zespołowej oraz użycia narzędzi coachingowych w biznesie. 

Od 2021 roku prowadzi także terapię w nurcie Logoterapii, czyli terapię w której koncentruje się na wartościach i sensie życia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki oraz członkiem International Coaching Federation. Pracuje zgodnie z kodeksem ICF oraz Kodeksem Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki.

Pracuje holistycznie, łączy różne metody i nurty, w centrum pracy zawsze stawia człowieka jako kompletną i w pełni kompetentną, pełną zasobów jednostkę.

 Света  (267).jpg

Lana Jurojc

psychoterapeuta

Lana prowadzi sesje psychoterapii Gestalt po rosyjsku i angielsku. Spędziła ostatnie 9 lat mieszkając za granicą, co daje jej możliwość łatwego otwarcia się
na inne kultury i problemy, z którymi borykają się ludzie. Lana ma doświadczenie w pracy z atakami paniki, toksycznymi związkami, konfliktami w rodzinie, wypaleniem emocjonalnym, zwiększonym lękiem, depresją, stresem i apatią. Koncentruje się na pracy nad lepszym zrozumieniem  uczuć i pragnień klienta; znalezieniem zasobu, który pomoże w przyszłości samodzielnie radzić sobie z problemami i pewnie przejść przez życie. Co więcej pomaga w powstrzymaniu obsesyjnych i negatywnych myśli;  przezwyciężaniu stresu i skupieniu się na chwili obecnej.

Zrzut ekranu 2022-03-22 o 14.38.59.png

Valentyna Anisenko

psycholog, psychoterapeuta

Valentyna prowadzi konsultacje, terapie indywidualną oraz grupy wsparcia
w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Pracuje w nurcie systemowym.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu, depresji, obniżenia nastroju. Wspiera klientów w radzeniu sobie ze stresem oraz trudnościami w nawiązywaniu relacji.
Pracuje z uchodźcami z Białorusi i Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznego przeżycia i straty uciekając przed wojną. Pracuję również jako asystent w badaniu naukowym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Default.webp

dr Diana Muller-Siekierska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, studia doktoranckie w zakresie psychologii klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.​ Jest certyfikowaną psychoterapeutką terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jest również nauczycielką akademicką, badaczką i autorką kilkunastu publikacji naukowych i poradników. 


Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz par, jak również konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne.  Pomaga osobom, które doświadczają problemów w relacjach, związkach, małżeństwie, w rodzinie,
mają trudności wynikające z niepełnosprawności czy przewlekłej choroby, doświadczają różnego rodzaju kryzysów, lęku, stresu, depresji czy trudności
w realizacji swoich celów.

Default_edited.jpg

Paulina Kurek

psycholog

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność - psychologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, pracując w Instytucie Analiz Psychologicznych i Psychoterapii oraz Fundacji Uwolnienie i Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadziła liczne projekty, szkolenia dla grup, konsultacje psychologiczne, opiniowała i diagnozowała. 


Swoje metody pracy dostosowuje każdorazowo do Klienta, jego historii, sytuacji osobistej i potrzeb. Dba o to, by każdy otrzymał nie tylko profesjonalną pomoc, ale także poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Wspiera osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, u których dominuje pesymistyczne myślenie oraz zamartwianie się. Pracuje z osobami, które mają obniżony nastrój, pomaga,  w trudnościach w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami i stresem.

Default-1.webp

Gabriela Gamrowska

psycholog, psycholog diagnosta, psycholog sądowy

Jest absolwentką kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia sądowa. 

Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz diagnozowaniem (w tym spektrum autyzmu, ADHD, ODD i zaburzeń osobowości). 
Ma za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 
Obszarem jej szczególnych zainteresowań są psychotraumatologia, psychoonkologia, seksuologia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości oraz żałoba. 


Ciekawią ją nowoczesne podejścia do tematyki uzależnień i leczenia. W pracy koncentruje się na źródle problemu oraz na narracji Klienta. W zależności od sytuacji wykorzystuje elementy z terapii ciała Lowena, terapii Gestalt i CBT. 
Do każdego przypadku podchodzi dociekliwie i w indywidualny sposób.

 

Prowadzę również sesje MBSR Mindfulness (Redukcja Stresu Oparta na Uważności) oraz warsztaty dotyczące kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem. 

b9e530_4c386efe7b7e4a34b0b2a3b3851cfc73~mv2_edited_edited.png

Agata Mazur

psycholog, terapeuta

Agata z wykształcenia jestem psychologiem, studia magisterskie ukończyła w SWPS w Warszawie. Obecnie jest słuchaczką czteroletniego Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzonego przez zespół szkoleniowy CTK w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów EBTA (European Brief Therapy Association). Jej praca poddawana jest systematycznej superwizji.

Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego w Płocku, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Jest członkiem PTPSR, systematycznie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach.

W pracy terapeutycznej pomaga osobom potrzebującym wsparcia w różnych obszarach życia,  odczuwających lęk, stres, cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, depresji lub doświadczających trudności w relacjach. W trakcie spotkań wspólnie poszukuje zasobów Klienta - odczuć, przekonań, umiejętności, pomocnych w życiu.​ Wspiera osoby, które chciałyby, aby towarzyszyć im  w sprecyzowaniu i dotarciu do celu, wypracowaniu optymalnej drogi w jego osiągnięciu, wydobywaniu, uświadomieniu zasobów osobistych, pomocnych w rozwiązaniu problemu.

unnamed-2.jpg

Wojciech Jurojc

trener, coach

Wojtek prowadzi sesje oddechowe i warsztaty dla osób doświadczających stresu, strachu, wypalenia zawodowego zarówno w pracy jak i życiu prywatnym. Jest coachem oddechu i specjalistą mental heath. Używa swojego 12 letniego doświadczenia związanego z eksploracją innych kultur (60 odwiedzonych krajów, 5 lat w Azji) i pracą w środowisku korporacyjnym w Azji i Europie. Miesza podejścia zachodnich i wschodnich kultur, łącząc zdrowie mentalne z biznesem. Pracuje indywidualnie jak i z klientem biznesowym.

Pawel_Tempczyk_zdjęcie.jpg

Paweł Tempczyk

psycholog, trener rozwoju osobistego, coach, wykładowca akademicki

Paweł jest psychologiem i trenerem rozwoju osobistego, coachem grupowym, liderem jogi śmiechu (Laughter Yoga International), diagnostą oraz współtwórcą testu osobowości online PERSO.IN oraz certyfikowanym delfinoterapeutą (Fundacja Dobra Wioska).
Obecnie pracuje na dwóch uczelniach (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna oraz Wyższa Szkoła Bankowa). Prowadzi zajęcia po polsku oraz po angielsku z prezentacji i wystąpień publicznych, treningu interpersonalnego,  treningu myślenia krytycznego, treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem,  oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych. Prowadzi również sesje delfinoterapeutyczne dla dzieci i młodych dorosłych z zespołem Downa, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i in. w Turcji.

Koordynował i współprowadził projekt DEMOcrisis oraz cykl webinarów Intercultural Dialogue Across Borders organizowany przez francuską organizację AMSED

bottom of page