top of page

Czy warto integrować pracowników?

Znaczenie integracji i budowania zespołu ponownie staje się bardzo popularne, w szczególności ze względu na okres pandemii i pracy zdalnej. Wielu pracowników nadal korzysta z możliwości pracy online, jednak przełożeni oraz sami pracownicy zauważają, że bezpośredni kontakt z zespołem, czy po prostu z współpracownikami jest niezbędny. Dla wielu osób możliwość pracy zdalnej sprawdza się organizacyjnie (np. brak konieczności dojazdów), jednak dla wielu osób samotnie spędzany czas w pracy staje się źródłem złego samopoczucia czy stresu. Oczywiście ludzie są istotami społecznymi, nie dziwi więc fakt, że po prostu potrzebujemy kontaktu z innymi, żywymi ludźmi aby czuć się dobrze.Oczywiście wiele organizacji oferuje możliwość pracy stacjonarnej, jednak czasem wizyta raz w tygodniu w biurze okazuje się niewystarczająca, aby można było mówić o zgraniu zespołu czy w ogóle jego dobrym funkcjonowaniu. W związku z tym wiele firm decyduje się na kolejne działania, mające na celu budowanie zespołu i wzmacnianie relacji między ludźmi. Czy to dobry pomysł?


Korzyści z integracji to:

 1. Poprawa komunikacji między uczestnikami poprzez angażowanie się we wspólne działania wymagające wymiany informacji, przekazywania informacji zwrotnych, rozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

 2. Większe poczucie zaufania i wzajemnego zrozumienia, również w trudnych sytuacjach.

 3. Wzmacnianie wzajemnych relacji, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również w sytuacjach, które nie są związane stricte z zadaniami zawodowymi.

 4. Wzrost tzw. koherencji czyli spójności grupy, która jest kluczowa dla dążenia do jednego celu lub zaspokajania emocjonalnych potrzeb jej członków. Liczne badania wskazują, że koherencja jest związana z wydajnością zespołu i satysfakcją jej członków.

 5. Zaangażowanie, które jest związane z poziomem zadowolenia i satysfakcji z pracy.

Aby spotkania integracyjne mogły przynieść pozytywne skutki, należy je odpowiednio zaplanować. Warto pamiętać, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie i swobodnie, niezależnie od tego jaki rodzaj aktywności wybierzemy. Czasem ekstremalne wydarzenia mogą powodować zbyt duży poziom stresu, aby członkowie zespołu mogli pracować nad budowaniem wzajemnych relacji. Warto więc dostosować wyzwania nie tylko co celów integracji ale również do możliwości uczestników.

Z pewnością ciekawe i nietuzinkowe atrakcje są angażujące i motywują do udziału, jednak nie jest to warunek konieczny dobrego i wspierającego procesu.

Wydaje się, że dużo ważniejsze jest odpowiednie ustalenie celów i zaprojektowanie celowych działań i aktywności, tak aby integracja nie była tylko "pobieganiem za piłką", ale spełniała swoje zadania. Warto więc powierzyć ją specjalistom, którzy oprócz zapewnienia odpowiednich atrakcji będą potrafili odpowiednio zająć się takim procesem grupowym.


Co możemy zdobić, gdy mamy ograniczony budżet?

 1. Określ cele: do czego zespół potrzebuje integracji, co ma się zmienić dzięki temu na lepsze, co ma być efektem takiego spotkana?

 2. Ustal sprawy organizacyjne: liczba uczestników, lokalizacja, ewentualne wydatki

 3. Zaplanuj aktywności, które pozwolą osiągnąć cele, nie zawsze te najbardziej oryginalne będą spełniały swoje zadania

Wydarzenia integracyjne w najprostszej formie mają za zadanie wpływać na relacje między członkami zespołu, poprawiać jakość komunikacji i ułatwiać wykonywanie zadań. Warto pamiętać jednak, że na spójność zespołu wpływa wiele różnych czynników:

 1. Postawy i wartości - gdy ludzie kierują się podobnymi wartościami łatwiej o spójność grupy.

 2. Wielkość grupy -im mniejsza grupa, tym większe prawdopodobieństwo bezpośrednich kontaktów i lepszych interakcji. Spójność w większej grupie jest trudniejsza do zbudowania, ponieważ interakcje w grupie nie są tak częste, trudniej jest również uzgodnić wspólne cele.

 3. Wspólne cele - wykonywania zadań, które są od siebie zależne, posiadanie wspólnego celu buduje spójność grupy.

 4. Przywództwo - Liderzy mają bezpośredni wpływ na spójność zespołu, jakość komunikacji, kulturę wspierania, interakcje między członkami zespołu, wyznaczanie zadań. Trudno jest o zgrany zespół gdy są kłopoty z przywództwem.

Warto zastanowić się czy impreza integracyjna to właśnie to czego dany zespół najbardziej potrzebuje. Jeśli zespół nie ma jasno określonego celu czy poziom przywództwa nie jest odpowiedni - trudno będzie budować spójny zespół tylko poprzez spotkania organizacyjne.


Jeśli potrzebujecie wsparcia w zdefiniowaniu potrzeb Waszego zespołu - zapraszamy do kontaktu.Comentários


bottom of page