top of page

Czy warto integrować pracowników?

Znaczenie integracji i budowania zespołu ponownie staje się bardzo popularne, w szczególności ze względu na okres pandemii i pracy zdalnej. Wielu pracowników nadal korzysta z możliwości pracy online, jednak przełożeni oraz sami pracownicy zauważają, że bezpośredni kontakt z zespołem, czy po prostu z współpracownikami jest niezbędny. Dla wielu osób możliwość pracy zdalnej sprawdza się organizacyjnie (np. brak konieczności dojazdów), jednak dla wielu osób samotnie spędzany czas w pracy staje się źródłem złego samopoczucia czy stresu. Oczywiście ludzie są istotami społecznymi, nie dziwi więc fakt, że po prostu potrzebujemy kontaktu z innymi, żywymi ludźmi aby czuć się dobrze.Oczywiście wiele organizacji oferuje możliwość pracy stacjonarnej, jednak czasem wizyta raz w tygodniu w biurze okazuje się niewystarczająca, aby można było mówić o zgraniu zespołu czy w ogóle jego dobrym funkcjonowaniu. W związku z tym wiele firm decyduje się na kolejne działania, mające na celu budowanie zespołu i wzmacnianie relacji między ludźmi. Czy to dobry pomysł?


Korzyści z integracji to:

  1. Poprawa komunikacji między uczestnikami poprzez angażowanie się we wspólne działania wymagające wymiany informacji, przekazywania informacji zwrotnych, rozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

  2. Większe poczucie zaufania i wzajemnego zrozumienia, również w trudnych sytuacjach.</