top of page

W kwietniu obchodzimy Miesiąc Świadomości Autyzmu.

Ale czym właściwie jest autyzm?


Przede wszystkim – nie jest chorobą. Jest to odmienny sposób funkcjonowania mózgu. Objawia się różnicami w komunikowaniu się, nawiązywaniu relacji, wyrażaniu emocji, uczeniu się oraz postrzeganiu świata. Wymienione różnice występują u ludzi w różnym nasileniu, co sprawia, iż każdy człowiek w spektrum autyzmu rozwija się i funkcjonuje nieco inaczej. Dlatego też, mówimy o spektrum zaburzeń.

Autyzm nie jest chorobą – oznacza to, iż nie można go „wyleczyć”. Jest to odmienny, ale niekoniecznie zły, sposób funkcjonowania. Jeśli jednak objawy sprawiają znaczącą trudność, to odpowiednia opieka i właściwie dobrana terapia mogą w dużym stopniu poprawić funkcjonowanie jednostki.


Jakie są objawy autyzmu?