top of page

Światowy Dzień Trzeźwości

Co roku, 15 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja zdrowia apeluje, aby w tym dniu powstrzymać się od spożywania produktów alkoholowych, aby zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń z niego wynikających.

Uzależnienie od alkoholu jest zjawiskiem niezwykle powszechnym, o wieloczynnikowych uwarunkowaniach, co sprawia, że jego leczenie i profilaktyka jest bardzo trudna. Alkohol jest zakorzeniony w wielu kulturach i co powoduje, że jest on najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną i istnieje przyzwolenie społeczne na jego używanie. Szacuje się, że uzależnienie od alkoholu dotyka w Polsce około 700-900 tysięcy, natomiast liczba Polaków nadużywających alkoholu wynosi ponad 2 miliony.


Przyczyny alkoholizmu są bardzo szerokie, wśród nich można wymienić między innymi aspekty psychologiczne, genetyczne a także społeczno-ekonomiczne. Dodatkowo wpływ mają poczucie beznadziei, bezrobocie oraz brak perspektyw na przyszłość. Uzależnienie od alkoholu wstępuje także w wielu zaburzeniach psychicznych, między innymi w depresji czy zaburzeniu osobowości typu borderline. Warto wspomnieć także o aspektach kulturowych, które często rozpowszechniają nieprawidłowe wzorce na temat spożywania alkoholu.


Proces uzależnienia od alkoholu został podzielony przez ekspertów na 4 etapy: